Hakkımızda


YALÇINER PATENT, 2000 yılında fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması ve ilgili mevzuatın uygulanmasıyla ilgili danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermek, ulusal/uluslararası gerçek ve tüzel kişileri bu alanda temsil etmek üzere kurulmuştur. Patent, faydalı model, marka, tasarım ve coğrafi işaret tescil işlemleri, araştırma ve izleme hizmetleri gibi hizmetlerin yanı sıra, diğer sınai mülkiyet konularında da hem Türkiye’de hem de diğer ülkelerde vekillik ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Ayırt edici özelliğimiz, Türkiye’de sınai mülkiyet alanındaki tüm konu ve unsurlar hakkında kapsamlı deneyim ve bilgiye sahip olmamızdır. Şirketimizin kurucusu, aynı zamanda Türk Patent Enstitüsü’nün (şimdiki adıyla Türkiye Patent ve Marka Kurumu’nun) eski kurucu başkanı ve eski WIPO danışmanı olan Uğur G. YALÇINER, Türk sınai mülkiyet kanunlarının taslağının hazırlanması ve uygulanmasını bizzat yürütmüştür.

YALÇINER PATENT, deneyimli ekibiyle fikri ve sınai mülkiyet alanında, aralarında gerçek ve tüzel kişiler, üniversiteler ve devlet kurumlarının da bulunduğu ulusal ve uluslararası üst düzey müvekkillerimize Türkiye’de,  başka ülkelerde ve ülkelerarası kuruluşlarda yüksek kalitede hizmet vermektedir.

Teknolojik Altyapımız: Marka, tasarım, patent, faydalı model ve hukuki davaların süreç yönetimi takibi, araştırılması ve izlenmesi için bünyemizde

geliştirmiş olduğumuz yazılımı kullanmaktayız.

Araştırma ve izleme yazılımımız, Türk ulusal markaları ile Türkiye’de tescili yapılmış uluslararası markalara ek olarak tasarım, patent ve faydalı modelleri de konu almaktadır.

Farmasötik Alanındaki Deneyimimiz: YALÇINER PATENT olarak marka ve patent süreçlerini başarıyla yürütmekte ve hem Patent Bölümü hem de Marka ve Tasarım Bölümü yöneticilerinin kimya üzerine akademik eğitimleri sayesinde aralarında patent başvurularının, faaliyet serbestisi (FTO) araştırmalarının, hukuki görüş içeren marka uygunluk araştırmalarının, iptal/hükümsüzlük ve ihlal analizlerinin, tescil ve diğer süreçlerin de bulunduğu sınai mülkiyetle ilgili tüm işlemlerle ilgili hizmeti sunmaktadır.