Bilgi


 

 

 

 

 

 

 

 

Bir markanın tescili için başvuru yapılacak resmi merci Türk Patent
ve Marka Kurumu’dur. Başvuru Türk Patent tarafından öncelikle
şeklen ardından önceden kazanılmış haklar ve diğer mutlak red
nedenleri dahil olmak üzere marka olarak tescil edilmeye uygunluk
kriterleri açısından incelenmekte, söz konusu inceleme yaklaşık
olarak 5-6 ay sürmektedir. İlk incelemeyi müteakip herhangi bir
engel olmadığı taktirde markanın yayınına karar verilmektedir.
Yayım süresi 2 ay olup, bu sürenin sonunda başvuruya herhangi bir
itiraz gelmez ise tesciline karar verilmekte ve ardından tescil
belgesinin düzenlenmesi talep edilmektedir.
Rüçhan süresi ilk başvuru tarihinden itibaren 6 aydır.
Bir marka için başvuru tarihinden tescil belgesinin düzenlenmesine
kadar olan süreç yaklaşık olarak 12-14 ay sürmektedir.

 


Türkiye’de yapılacak olan tasarım tescil işlemleri için;

 • Marka tescil başvuru talep formunun,
 • Başvuru sahibi/sahipleri adına imzalı ve kaşeli vekaletnamenin,
 • Marka örneğinin (var ise 300 dpi .jpeg formatında elektronik ortamda iletilmesi gerekmektedir),
 • tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madrid Protokolü’ne üye olan devletlerin biri, birkaçı veya tamamında yapılacak tek bir başvuru ile
birden fazla ülkede koruma sağlayan alternatif tescil sistemidir. Uluslararası başvurunun yapılabilmesi
için, başvuru sahibinin kaynak ülkede bir başvuru veya tescile sahip olması gerekmektedir ve
uluslararası başvuru, bu özelliğinden ötürü, tescil tarihinden itibaren beş yıl süre ile kaynak/menşe
ülkedeki tescile bağımlıdır.
Madrid sisteminin bir diğer avantajı; üye devletler arasında yapılan ilk belirlemenin ardından,
uluslararası tescil numarasının tahsis edilmesi ile birlikte ilave üye devlet seçimi ile koruma
kapsamının genişletilebilmesidir.
Uluslararası tescil süreci, uluslararası tescil belgesinin yetkili ofis olan WIPO tarafından
düzenlenmesinin ve seçilen üye ülke resmi ofislerine gönderilmesinin ardından, 12 veya 18 aylık süre
zarfında sonuçlanmaktadır. Koruma süresi on (10) yıl olan uluslararası marka tescilinin geçerliliğinin
devamı için her on yılda bir yenilenmesi gerekmektedir.
Madrid Protokolüne üye ülkelerin güncel listesine https://www.wipo.int/madrid/en/members/
bağlantısından erişilebilmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avrupa Birliği Fikri Haklar Ofisi (EUIPO) nezdinde Avrupa Birliği üyesi ülkeleri
kapsayan bölgesel bir tescil sistemidir. Tek tek ülke seçimi yapılmaksızın, tek
bir başvuru ile AB üye ülkelerinin tümünde geçerli tescilli markaların
korunmasını sağlamaktadır.
EUIPO tarafından, başvurular formal ve mutlak red nedenleri bakımından
incelenmekte, önceden kazanılmış haklar bakımından bir inceleme
yapmamaktadır.
Sürece yönelik daha detaylı bilgi, talep edilmesi halinde e-posta ile
gönderilebilecektir.
AB Üye Ülkeler: Avusturya, Belçika, Danimarka, Almanya, Finlandiya, Fransa,
Yunanistan, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, İspanya, İsveç,
Kıbrıs, Çekya, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Slovak
Cumhuriyeti, Slovenya, Romanya, ve Bulgaristan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Başvuru için gerekli bilgi ve belgeler ile prosedürler, başvuru
yapılacak ülkenin yerel mevzuatına göre değişiklik göstermektedir.
Marka tescil başvurusu ile ilgili ücretler, markanın, başvuru
kapsamına alınması istenen ülke/bölgelerin ve mal ve hizmet
sınıflarına göre değişiklik göstermektedir. Bu bilgiler kapsamında
başvuru maliyetleri net bir şekilde hesaplanarak tarafınıza bildirilebilecektir.

 

 

 

 

 

 

Tasarım, herhangi bir ürünün tümünün veya bir parçasının veya
üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, ses, malzeme
veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya
özelliklerinin oluşturduğu bütünüdür. Tasarımların tescil işlemleri
sınai mülkiyet haklarından marka ve patent gibi diğer hakların tescil
işlemlerinden önemli farklılıklar göstermektedir. Buradaki farklardan
en önemlisi endüstriyel tasarım tescili ile ürünlerin/tasarımların yeni
ve ayırt edici görsel unsurlarının korumadan faydalanabilecek
olmasıdır. Kurum nezdinde yapılan başvurular yenilik açısından
incelenmekte, fakat ayırt edicilik bakımlarından incelenmeksizin ilan
edilmektedir. Üçüncü kişilerin ilan süresinden itibaren 3 ay içerisinde
itiraz hakları bulunmaktadır. Tasarımın tescili, görsel olarak dünyada
yeni ve ayırt edici niteliğe sahip olması halinde mümkündür.
Rüçhan süresi ilk başvuru tarihinden itibaren 6 aydır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Türk Patent
Enstitüsüne yapılan
endüstriyel tasarım
tescil başvurusu
işlemleri
incelemeli sistem
esasına dayalı olup,
bu adımlardan oluşur.

 

 

 

Bir tasarım için başvuru tarihinden tescil belgesinin düzenlenmesine kadar olan süreç yaklaşık olarak
8-12 ay sürmektedir

 

 

 

 

 

 

 

 

Türkiye’de yapılacak olan tasarım tescil işlemleri için;

 • Ekte sunulmuş olan Tasarım Başvuru Talep Formunun doldurup kopyasının e-posta veya faks ile, aslının ise posta/kargo ile
 • Ekte sunulmuş Vekaletnamenin başvuru sahibi tarafından doldurulup kopyasının e-posta veya faks ile, aslının ise posta/kargo ile
 • Tescili talep edilen tasarımlarınızın görsel anlatımlarının tasarımının tasarımın korunması istenen tüm özelliklerini gösterir biçimde farklı görünüşlerde (ön, arka, sağ yan, sol yan, perspektif, alt, üst, görünümleri fotoğraf veya tasarımın son halini gösterir 3 boyutlu çizim) 300 dpi iyi çözünürlükte .jpeg olarak tarafımıza e-posta ile (Tasarım tescili görsel anlatım korumanın kapsamını belirlediği için çok önemlidir) tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.

 

 

 

Görsel anlatımların;

 • Tasarımın korunması istenen tüm unsurlarını açık ve net bir şekilde perspektif, ön, arka, sol ve sağ yan, üst, alt gibi farklı açılardan gösteren,
 • Fotoğraf veya grafik/çizim formatında (Grafik/çizim formatında ise, tercihen bir çizim programından faydalanılarak CAD veya line drawings olarak hazırlanmış, fotoğraf formatında hazırlandıysa, yine profesyonel kamera ile çekilmiş),
 • 300 dpi JPEG fomatında yüksek kalitede,
 • Nötr ve sade bir arka planda,
 • Ölçü birimleri gibi açıklamaların yer almadığı, şekilde hazırlanmış olması gerekmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

Endüstriyel tasarım tescil işlemlerine ilişkin ücretler tasarım ve görsel anlatım sayısına göre
değişiklik göstermektedir.
Tarafımıza bildirilecek olan tasarımlar ve görsel anlatımlarına göre tüm ücretler hesaplanıp
tarafınıza sunulabilecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LaHey Anlaşması’na göre yürütülen Dünya Fikri Haklar Örgütü (WIPO) nezdinde yapılacak tek bir
başvuru ile birden fazla ülkede endüstriyel tasarım koruması elde edilen tasarım tescil sistemidir.
Koruma talep edilecek olan ülkeler başvuru sahibi tarafından belirlenir.
LaHey Anlaşmasına taraf ülkeler: Afrika Fikri Mülkiyet Örgütü (OAPI)* , Arnavutluk, Ermenistan,
Botsvana, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Danimarka, Mısır, Estonya, Avrupa Birliği**, Fransa,
Gürcistan, Almanya, Gana, Macaristan, İzlanda, Kırgızistan, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Moğolistan,
Namibya, Norveç, Umman, Polonya, Moldova, Romanya, Sao Tome ve Principe, Sırbistan, Singapur,
Slovenya, İspanya, İsviçre Cumhuriyeti, Suriye Arap Cumhuriyeti, Makedonya, Türkiye, Ukrayna.
*Afrika Fikri Mülkiyet Örgütü (OAPI) üyesi toplam 17 ülke
**Avrupa Birliği Topluluk Tasarımları**: AB üyesi tüm ülkeler olmak üzere toplam 28 üye ülke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avrupa Birliği Fikri Haklar Ofisi (EUIPO) nezdinde Avrupa Birliği
üyesi ülkeleri kapsayan bir bölgesel bir tescil sistemidir. Tek tek
ülke seçimi yapılmaksızın, tek bir başvuru ile AB üye ülkelerin
tümümde geçerli tescilli ve tescilsiz tasarımların korunmasını
sağlamaktadır.
AB Üye Ülkeler: Avusturya, Belçika, Danimarka, Almanya,
Finlandiya, Fransa, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Lüksemburg,
Hollanda, Portekiz, İspanya, İsveç, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti,
Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Slovak
Cumhuriyeti, Slovenya, Romanya, ve Bulgaristan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Yeni ve ayırt edici özelliklere sahip tasarımlar için, Paris
sözleşmesine üye tüm ülkelerde tescil ile koruma
sağlanmaktadır. Başvuru için gerekli bilgi ve belgeler ve
prosedürler, yapılan ülkenin yerel mevzuatına göre değişiklik
göstermektedir.