Hizmetlerimiz


Patent Ve Faydalı Modeller

 • Ulusal, bölgesel ve uluslararası patent ve faydalı model başvuruları; Avrupa Patenti ve PCT başvuruları; Avrupa Patentlerinin Türkiye’de validasyonu,
 • İtiraz ve hükümsüzlük davalarının hazırlanması, dosyalanması ve yürütülmesi,
 • Araştırma, izleme ve diğer bilgi hizmetleri (özellikle tüm dünyayı kapsayan veritabanları yoluyla),
 • Patent ve faydalı model davaları için uzman görüşü sunulması (dava, hükümsüzlük ve lisanslama),
 • İhlal analizi,
 • Faaliyet serbestisi (FTO) araştırması ve analizi,patentler ve faydalı modeller
 • Lisans ve birlikte var olma anlaşmalarının hazırlanması ve görüşülmesi,
 • Kamu kuruluşları ve özel şirketlerin Fikri Mülkiyet bölümlerinin eğitim ve danışmanlık sağlanması,
 • Yabancı dillere ve yabancı dillerden çeviri hizmetleri,
 • Patent ve faydalı modellerin parasal değerinin belirlenmesi (değerleme).

Markalar

 • Kelime ve şekil unsurlu ticari markalara ilişkin araştırma, izleme ve diğer bilgi hizmetleri,
 • Ulusal, bölgesel ve uluslararası ticari marka başvuru ve tescili,
 • İtiraz ve hükümsüzlük davalarının hazırlanması, dosyalanması ve yürütülmesi,
 • Ticari marka davaları için uzman görüşü sunulması (dava, hükümsüzlük ve lisanslama),
 • İhlal analizi,patentler ve faydalı modeller
 • Lisans ve birlikte var olma anlaşmalarının hazırlanması ve görüşülmesi,
 • Gizlilik anlaşmaları,
 • Kamu kuruluşları ve özel şirketlerin Fikri Mülkiyet bölümlerinin eğitim ve danışmanlık sağlanması,
 • Mal ve hizmet listelerinin yabancı dillere ve yabancı dillerden çevrilmesi,
 • Markaların parasal değerinin belirlenmesi (değerleme).

Tasarımlar

 • Ulusal, bölgesel ve uluslararası tasarım başvuruları ve tescilleri,
 • Araştırma, izleme ve diğer bilgi hizmetleri,
 • İtiraz ve hükümsüzlük davalarının hazırlanması, dosyalanması ve yürütülmesi,
 • Tasarım davaları için uzman görüşü sunulması (dava, hükümsüzlük ve lisanslama),
 • İhlal analizi,
 • Lisans ve birlikte var olma anlaşmalarının hazırlanması ve görüşülmesi,
 • Gizlilik anlaşmaları,
 • Kamu kuruluşları ve özel şirketlerin Fikri Mülkiyet bölümlerinin eğitim ve danışmanlık sağlanması.

İnternet Alan Adları

 • İnternet alan adlarının ulusal ve uluslararası tescili,patentler ve faydalı modeller
 • İnternet alan adlarının ulusal ve uluslararası düzeyde izlenmesi,
 • İnternet alan adı anlaşmazlıklarının ulusal ve uluslararası düzeyde değerlendirilmesi ve raporlanması,
 • İnternet alan adı anlaşmazlıklarının uluslararası düzeyde çözülmesi,
 • İnternet alan adı anlaşmazlıklarına ilişkin ulusal düzeydeki dava süreçlerine destek sağlanması.

Coğrafi İşaretler

 • Coğrafi işaretlerin ulusal ve uluslararası temelde tescili,
 • Coğrafi işaretlere ilişkin uzman görüşü sunulması,
 • İhlal analizi,
 • Coğrafi işaret alanında sahiplere eğitim ve danışmanlık sağlanması.

Uzman Görüşleri Ve Teknik Raporlar

 • İhtarname ve diğer mahkeme taleplerinin gönderilmesi gibi dava öncesi protokolleri, yerel asliye mahkemeleri ve temyiz mahkemeleri nezdinde görülen ticari marka, patent, faydalı model ve tasarımlara ilişkin hükümsüzlük davalarına destek sağlanması,
 • Yerel asliye mahkemeleri ve temyiz mahkemeleri nezdindeki ticari marka, patent, faydalı model ve tasarımlarına ilişkin ihlal davalarına destek sağlanması,
 • Haksız rekabet davalarına destek sağlanması,
 • Mevzuatların ticari markaların ilişkin yürütmelere etkisi ve ilgili resmi makamlarla görüşmelerle ilgili tavsiye hizmetleri,
 • Uzlaşma görüşmeleri ya da teknik anlamda arabuluculuk ve hakemlik gibi resmi işlemler yoluyla uyuşmazlık çözümü işlemleri,
 • İnternette marka ihlaline ve internetle ilişkili diğer hususlara karşı görüş sunulması,
 • Yasaların ve diğer mevzuatların analizi ve bunlar üzerine hukuki görüş sunulması.