COVID-19 Nedeniyle Sınai Haklarla İlgili İşlemlerde Sürelerin Durdurulmasına İlişkin Bilgi Notu

Değerli Müvekkillerimiz ve Meslektaşlarımız,

26/03/2020 tarihli ve 31080 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 1’inci maddesiyle zorunlu idari başvuru yollarına ilişkin süreler, hak düşürücü süreler de dahil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler 13/03/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere durdurulmuştur. Düzenleme, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununda belirtilen süreleri de kapsamaktadır.

Söz konusu geçici madde kapsamında, sınai mülkiyet mevzuatında yer alan süreli işlemlere ilişkin tüm süreler 13 Mart 2020 itibariyle durmuş olup, 13 Mart 2020 – 15 Haziran 2020 tarihleri (bu tarihler dahil) arasına denk gelen ve gerçekleştirilmemiş işlemler için hak sahiplerine ve vekillere geriye dönük olarak bu işlemleri yapma hakkı tanınacaktır.

Hak kaybına neden olacak sürelerin durdurulmasına ilişkin Türk Patent ve Marka Kurumu’nun internet sitesinde yer alan duyuru metnini aşağıda bilgilerinize sunarız.

https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/allAnouncement/anouncementDetail?newsId=1251

Sürelerin durdurulmasına ilişkin Kanun’daki geçici madde olası bir hak kaybının önüne geçilebilmesi için düzenlenmiş olup, Yalçıner Patent olarak vermekte olduğumuz hizmetlerde ve bildirimlerimizde herhangi bir değişiklik olmayacaktır.

Bilgilerinize sunar, en kısa zamanda bu zorlu dönemi aşarak, sağlıklı ve güvenli günlerin gelmesini temenni ederiz.

Saygılarımızla,