Hakkımızda


Patent Başvuru İşlemleri

YALÇINER PATENT 2000 yılında fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması ve ilgili mevzuatın uygulanmasıyla ilgili danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermek, ulusal/uluslararası gerçek ve tüzel kişileri bu alanda temsil etmek üzere kurulmuştur. Patentlerin, faydalı modellerin, ticari markaların ve tasarımların araştırılması, izlenmesi, dosyalanması, tescili ve korunmasının yanı sıra diğer sınai mülkiyet konularında da hem Türkiye’de hem de diğer bazı ülkelerde destek ve danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.Patent Başvuru İşlemleri

Ayırt edici özelliğimiz Türkiye’de sınai mülkiyet alanındaki tüm konu ve unsurlar hakkında kapsamlı deneyim ve bilgiye sahip olmamızdır. Şirketimizin kurucusu, aynı zamanda Türk Patent Enstitüsü’nün (şimdiki adıyla Türkiye Patent ve Marka Kurumu’nun) eski kurucu başkanı ve eski WIPO danışmanı olan Uğur YALÇINER, Türk sınai mülkiyet kanunlarının taslağının hazırlanması ve uygulanmasını bizzat yürütmüştür. Yalçıner, fikri ve sınai mülkiyet alanındaki tüm gereksinimlerinizi deneyimli ekibiyle birlikte yüksek kalitede hizmetler sunarak karşılayacaktır.Patent Başvuru İşlemleri

Aralarında gerçek ve tüzel kişiler, üniversiteler ve devlet kurumlarının da bulunduğu ulusal ve uluslararası üst düzey müşterilere hizmet veriyoruz.Patent Başvuru İşlemleri

Teknolojik Altyapımız: Ticari markaların, tasarımların, patentlerin, faydalı modellerin ve hukuki davaların araştırılması, izlenmesi ve süreç yönetimi için bünyemizde geliştirilen yazılımı kullanıyoruz.

Araştırma ve izleme yazılımımız Türk ulusal markaları ile Türkiye’de tescili yapılmış uluslararası markalara ek olarak tasarımlar, patentler ve faydalı modelleri de konu almaktadır.

Farmasötik Alanındaki Deneyimimiz: Yalçıner Patent olarak marka ve patent süreçlerini başarıyla yürütmekte ve hem Patent Bölümü hem de Marka ve Tasarım Bölümü yöneticilerinin kimya üzerine akademik eğitimleri sayesinde aralarında patent başvurularının, faaliyet serbestisi (FTO) araştırmalarının, geçersizlik ve ihlal analizlerinin, ticari marka dosyalamalarının, hukuki görüş içeren marka uygunluk araştırmalarının ve diğer süreçlerin de bulunduğu fikri mülkiyetle ilgili tüm işlemlerle ilgili danışmanlık hizmeti sunuyoruz.